Elk van ons kan bijdragen aan de droom om een wereld te realiseren waarin
het fijn is
om te leven. Respect, liefde en evenwichtige interpersoonlijke relaties
staan daarbij centraal.

Elk van ons en samen kunnen we het verschil maken om evenwichtige relaties
en wederzijdse
appreciatie nu en hier te realiseren.

We nodigen daarom iedereen uit…

 • om positieve ideeën hierrond te delen opdat we gewoon mens kunnen zijn met elkaar;
 • om je zelf te uiten in wat je denkt & voelt;
 • om met elkaar in verbinding te gaan door wederzijdse positieve communicatie en respect voor elkaars meerwaarde;
 • om zelf ook initiatief te nemen en de intentie of wens in de praktijk gewoon om te zetten

Visie

Elke mens is erop uit zijn ware potentie te ‘ont’-dekken. De potentie die in elk van ons aanwezig is en ons terug verbind met onze persoonlijke en gezamenlijke missie. Het gaat om het herontdekken van de kracht om gewoon mens te durven zijn… kwetsbaar, open en eerlijk. De kern van dat menszijn leeft in ons hart, in de liefde en vriendschap alsook in de diepe genegenheid voor onze medemens. Die magische kracht moeten we opnieuw in onszelf activeren ‘to make the world a better place’

Context

Denkkaders, geld, emoties, culturele patronen, huidskleur, o.a. staan tussen onszelf en onze medemens, en lijken spontaniteit, vriendschap en de meerwaarde die we voor elkaar betekenen te overschaduwen.

Tegelijkertijd is er een verlangen naar het hervinden van onze eigen menselijke kracht, naar persoonlijke ontwikkeling en naar het elkaar opnieuw vinden in de spontaniteit van het leven. Waarbij we zien en eren wat we voor elkaar betekenen of kunnen betekenen .

Kortom is er een verlangen om gewoon terug mens te kunnen zijn met onze kwetsbaarheid en onze genegenheid zonder angst dat dit misbruikt of afgestraft wordt door motieven van ego, macht, geld of hebzucht.

Die verandering kunnen we enkel samen tot stand brengen.

Doelstellingen

Complimentendag vzw zet zich in voor:

 • Een algemene herbalancering van de intermenselijke verhoudingen.
 • Een herwaarding van menselijke meerwaarde door het breed faciliteren ervan.

Complimentendag vzw is een marktverenigend initiatief, dwz dat wij samen met mediapartners, bedrijven en organisaties werken aan één gemeenschappelijk doel. We motiveren mensen elkaar te waarderen én om die waardering ook uit te drukken in een compliment.

Complimentendag is ons jaarlijks evenement dat plaatsvindt op 1 maart. Natuurlijk werken we doorheen het jaar net zo hard om de waarde van mensen te vieren. Met onze workshops en nieuwsbrieven ondersteunen we onze leden bij het creëren van hun nieuwe, positievere omgeving.

Pijlers

De vzw Complimentendag baseert haar werking op volgende drie pijlers, die ze ook bewaakt in elk partnership:

Een nieuw economisch signaal vorm geven

De markt zoekt vandaag naar de duurzame meerwaarde van een oprechte relatie die de loutere financiële ruil overstijgt. Want daar wordt het vertrouwen gebouwd tussen merken en consumenten, tussen werkgevers en werknemers. De complimentendag beantwoordt aan deze nood door alle economische actoren op een creatieve en vinnige manier oprecht even te laten stilstaan bij elkaar.

Een niet-commercieel initiatief

Het is de bedoeling met een vreugdevolle kwinkslag communicatie rond Complimenten te doen. Het is een dag (of periode) van winst in bruto nationale positiviteit en menselijke meerwaarde.​

Een zo breed mogelijke verspreiding

Het doel is de Complimentendag met zoveel mogelijk partners een breed maatschappelijk bereik te geven. Daarom worden ook media partnerships uitgebouwd om de Complimentendag bekend te maken. Via een uitgebreid P.R.-luik wordt ook de nieuwsmedia aangesproken.

Hoe?

Gewoon met een welgemeend compliment vanuit de diepe genegenheid van het hart vertaald in enkele positieve, leuke en hartverwarmende woorden.

Complimentendag vzw beoogt dit door:

 • Het versterken van het merk ‘Complimentendag’ als een positief evenement dat de mens dichter bij zijn medemens brengt.
 • Het bewaken van de integriteit en de moreel juiste inzet van de ‘Complimentendag’ om bij te dragen aan Bruto Nationale Positiviteit en Geluk.

Complimentendag vzw brengt zelf waardering en Complimenten door:

 • Het financieel aanmoedigen en/of in de kijker zetten van betekenisvolle personen of organisaties die een Compliment verdienen en kunnen beschouwd worden als een voorbeeldfunctie voor:
 • Een unieke individuele zelfmanifestatie, en daarmee een oriënterend en inspirerend rolmodel kunnen zijn voor hun medemens, in de betekenis van menselijke meerwaarde.
 • Het hernieuwde evenwicht van die intermenselijke verhoudingen.

contact: info@complimentday.info