Waarom en Hoe?

Complimenten geven versterkt ons menszijn, gevoeligheid en kracht.  We bouwen zo aan wederzijds zelfvertrouwen door positieve communicatie te gebruiken.   Door elkaar te respecteren, geven we onszelf en anderen de mogelijkheid te herontdekken wat we voor elkaar betekenen...

Hoe geef ik een Compliment?

Het geven van een Compliment is iets allerindividueels! Een oprecht Compliment is dus nooit verkeerd.  Indien je er zeker van bent dat je compliment of bedanking vertrekt vanuit oprechte waardering of gevoelens voor die persoon, dan ben je zonder meer op het juiste pad.

Verder is het aan je inspiratie, creativiteit, speelsheid, gevoel voor humor, en andere kwaliteiten om de toon van het compliment te bepalen!

Enkele gidsende vragen en aanvullende tips voor het geven van een Compliment!

 1. Bedenk de mensen die iets betekenen of betekend hebben voor jou?

 2. Wat heeft hun aanwezigheid of hun handelen je gebracht? 

 3. Stel jezelf de vraag hoe je het liefst en met welk specifiek compliment je deze medemens (vriend, vriendin, moeder, vader, ....wie dan ook) wil bedanken of eren?

 4. Geef een compliment op een manier die het best bij jou en de persoon past!  

Maak het specifiek, persoonlijk en concreet

Formuleer het voor één specifiek persoon:

 • Doe het in de ik-vorm.  Persoonlijke  waardering werkt het best

 • Benoem de kwaliteit, het specifieke gedrag, een welbepaalde actie en wat de effecten ervan zijn of waren

Illustreer het met een voorbeeld

 • Benoem het waarom

 • Geef aan wat deze persoon voor jou betekent of heeft betekend

Creëer het juiste klimaat

 • Afhankelijk van de omstandigheden kan je de ontvanger om zijn aandacht vragen voor een persoonlijke mededeling                       

 • Heb oog voor het gewone en het dagdagelijkse

 • Gebruik positieve woorden

 • Bewaak voor jezelf je oprechtheid

 • Verzeker je ervan dat het vertrekt vanuit je gevoelens of van waardering