Visie

Visie

Elke mens is erop uit zijn ware potentie te ‘ont’-dekken. De potentie die in elk van ons aanwezig is en ons terug verbind met onze persoonlijke en gezamenlijke missie. Het gaat om het herontdekken van de kracht om gewoon mens te durven zijn... kwetsbaar, open en eerlijk.  De kern van dat menszijn leeft in ons hart, in de liefde en vriendschap alsook in de diepe genegenheid voor onze medemens.  Die magische kracht moeten we opnieuw in onszelf activeren 'to make the world a better place’

 

Context

Denkkaders, geld, emoties,  culturele patronen, huidskleur, o.a.  staan tussen onszelf en onze medemens, en lijken spontaniteit, vriendschap en de meerwaarde die we voor elkaar betekenen te overschaduwen.  

Tegelijkertijd is er een verlangen naar het hervinden van onze eigen menselijke kracht, naar persoonlijke ontwikkeling en naar het elkaar opnieuw vinden in de spontaniteit van het leven. Waarbij we zien en eren wat we voor elkaar betekenen of kunnen betekenen .

Kortom is er een verlangen om gewoon terug mens te kunnen zijn met onze kwetsbaarheid en onze genegenheid zonder angst dat dit misbruikt of afgestraft wordt door motieven van ego, macht, geld of hebzucht.

Die verandering  kunnen we enkel samen tot stand brengen.