Pijlers

De vzw Complimentendag baseert haar werking op volgende drie pijlers, die ze ook bewaakt in elk partnership:

Een nieuw economisch signaal vorm geven

De markt zoekt vandaag naar de duurzame meerwaarde van een oprechte relatie die de loutere financiële ruil overstijgt. Want daar wordt het vertrouwen gebouwd tussen merken en consumenten, tussen werkgevers en werknemers. De complimentendag beantwoordt aan deze nood door alle economische actoren op een creatieve en vinnige manier oprecht even te laten stilstaan bij elkaar.

Een niet-commercieel initiatief

Het is de bedoeling met een vreugdevolle kwinkslag communicatie rond Complimenten te doen. Het is een dag (of periode) van winst in  bruto nationale positiviteit en menselijke meerwaarde.​

Een zo breed mogelijke verspreiding

Het doel is de Complimentendag met zoveel mogelijk partners een breed maatschappelijk bereik te geven. Daarom worden ook media partnerships uitgebouwd om de Complimentendag bekend te maken.  Via een uitgebreid P.R.-luik wordt ook de nieuwsmedia aangesproken.