Moreel Charter

Moreel Charter voor organisaties & bedrijven, de leden

 

Als vzw verbinden we er ons toe concreet te streven naar moreel correct gedrag tegenover onszelf en onze medemens.

Op éénvoudig verzoek via info@complimentors.org onze statuten en ons moreel charter ter inzage bekomen.