Leden

Complimentendag vzw dankt alle leden voor hun bijdrage via het lidmaatschap,  de daarmede gelieerde aanvaarding van het morele charter en hun medewerking waardoor zij in hun dagdagelijkse functioneren bijdragen aan meer Bruto Nationale Positiviteit en Geluk.