Hoe?

Gewoon met een welgemeend compliment vanuit de diepe genegenheid van het hart vertaald in enkele positieve, leuke en hartverwarmende woorden.

Complimentendag vzw beoogt dit door:

  • Het versterken van het merk ‘Complimentendag’ als een positief evenement dat de mens dichter bij zijn medemens brengt.
  • Het bewaken van de integriteit en de  moreel juiste inzet van de ‘Complimentendag’ om bij te dragen aan Bruto Nationale Positiviteit en Geluk.

​Complimentendag vzw brengt zelf waardering en Complimenten door:

  • Het financieel aanmoedigen en/of in de kijker zetten van betekenisvolle personen of organisaties die een Compliment verdienen en kunnen beschouwd worden als een voorbeeldfunctie voor:
    • Een unieke individuele zelfmanifestatie, en daarmee een oriënterend en inspirerend rolmodel kunnen zijn voor hun medemens, in de betekenis van menselijke meerwaarde.
    • Het hernieuwde evenwicht van die intermenselijke verhoudingen.