Faciliterende Partners

Complimentendag vzw dankt zijn faciliterende partners.  Ze maken zich voor ons bijzonder verdienstelijk door het ter beschikking stellen van hun expertise, tijd  en inzet om ons te helpen op een praktische manier bij onze doelstellingen.

CHOCO

CHOCO. Meer waarde in communicatie.

‘Meer’ ‘waarde’ voor mens en merk, dat is onze uitdaging bij elke communicatie opdracht.

Als coöperatief communicatiebureau geloven wij in een coöperatieve economie die streeft naar “360° winst”. Een economie waarbij de focus niet enkel ligt op financiële meerwaarde maar ook op menselijke meerwaarde, meerwaarde voor het milieu, meerwaarde voor de samenleving.

Als facilitator van menselijke meerwaarde sluiten de doelstellingen en het moreel charter van Complimentendag vzw helemaal aan bij de visie van Choco.

Change think positive Magazine

CHANGE think positive, is het magazine dat alles anders bekijkt, en vanuit een positieve invalshoek.    

Vaste rubrieken in het blad zijn Gezondheid, Relaties, Maatschappij en Werk, kortom delevensdomeinen waar iedereen dagelijks mee te maken heeft.   

​CHANGE verschijnt  4x/jaar en reikt de lezer tal van inspirerende verhalen en tools aan inzake verandering.

CHANGE is niet alleen een magazine, het is een community, een platform voor lezers, om ze met elkaar in contact brengen en ervaringen te delen.  Maar CHANGE is er ook voor coaches,therapeuten en bedrijven die gelijkgezinde waarden delen. Zo organiseert  CHANGE wekelijkse Evenings  en 2x/jaar een CHANGE Day.   Dat heet 'Co-CHANGEN' ; krachten bundelen om op een zo snel mogelijke manier samen positieve verandering in de wereld te kunnen brengen.

Gina De Groote, uitgeefster is  blij met de evolutie van het positieve initiatief dat zij in 2010 nam onder de vorm van Complimentendag.   Gina De Groote is nu ere-voorzitter van Complimentendag vzw.

Combell

Als one-stop partner voor de hosting van zowat elke IT infrastructuur, website of applicatie, ondersteunt Combell graag een positief project zoals Complimentendag met betrouwbare infrastructuur zodat er geen enkel complimentje verloren gaat.